icon

بررسی عملکرد و کارایی

ذخیره ساز های به روز دنیا

icon

مشخصات فنی

جزئیات فنی و مستندات

icon

سرویس های آوید

خدمات قابل ارائه

چالش ها و راه کارها

اهمیت حفظ داده ها

با توجه به پيشرفت سريع تکنولوژي و اهميت تبادل و نگهداري داده ها ، تجهیزات ذخیره سازی و پشتيبان گيري داده هاي کامپيوتري شاهرگ بقاي سازمانها و قوام مسير رشد و توسعه آنها مي باشند.مديريت بهينه و اثر بخش و سرعت واکنش مناسب در مقابل شرايط و حوادث پيش بيني نشده از جمله امور مطرح در مدیریت شبکه هاي کامپيوتري است که لازمه آن :اول طراحي مناسب سيستم تحت امر با در نظر گرفتن نيازهاي آينده و سپس پيش بيني حوادث محتمل و چاره جويي جهت برخورد با آن مي باشد.پياده سازي مناسب بستر نگهداري اطلاعات و انجام پيش بيني لازم جهت روياريي با اتفاقات ناگهاني، امري پيچيده و حساس مي باشد که عدم برخورد مناسب و درست با  آن , هدر رفت منابع انساني تجهيزاتي و اطلاعاتي را به دنبال دارد.

خانهبررسی هاخدمات ماتماس با ما
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه
مقایسه ×
بیایید مقایسه کنید! به خرید ادامه دهید